PRO-SAN RTU (பயன்படுத்தத் தயார்) க்ளீனர் சானிடைசர்

கடினமான மேற்பரப்பு சுத்திகரிப்பு மற்றும் உற்பத்தி கழுவும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள். கொரோனா வைரஸ், நோரோவைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை 30 வினாடிகளுக்குள் அழிக்கிறது. பயன்படுத்த தயாராக இருக்கும் ஸ்ப்ரே, பவுடர் செறிவூட்டல் மற்றும் திரவ செறிவு ஆகியவற்றில் கிடைக்கிறது.
விருப்பங்களைக் காட்டு
விருப்பங்களைக் காட்டு
விருப்பங்களைக் காட்டு
விருப்பங்களைக் காட்டு