ப்ரோ-சான் ஃபார் டேகேர்

ப்ரோ-சான் ஸ்பீடு ஆஃப் ஆக்ஷன்

பயணத்திற்கான ப்ரோ-சான்

ஒமிக்ரானை எதிர்த்துப் போராடும், கொரோனா வைரஸ் விகாரி

ஒமிக்ரான் ஒரு புதிய கொரோனா வைரஸ் விகாரி வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது மற்றும் முகமூடிகளை அணிவது, சமூக இடைவெளி மற்றும் கை மற்றும் வாய்வழி ஆண்டிமைக்ரோபியல் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது போன்ற நமது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு முயற்சிகளில் அதிக விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது.
ஜான் லோப்ஸ்
மேலும் படிக்க